Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i plików Cookies określa zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k.

Definicje

Administrator – oznacza firmę Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Kraszewskiego 10 zarejestrowana w KRS pod nr 0000762196 przez SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 7642696142, REGON: 382006469, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w następujących domenach:
focusgarden.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacje ogólne

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacje na temat mechanizmów wykorzystywania plików cookies

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Nazwa cookies Rodzaj Cel i przechowywanie
Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Analytics trwałe Analiza statystyczna serwisu pod kątem podniesienia jakości oraz zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności. Czas przechowywania nieokreślony.
Plik cookie pll_language trwałe Przechowuje informację, o tym jaka wersja językowa serwisu jest wyświetlana Użytkownikowi. Dla tego pliku Cookies są dostępne dwie wartości:pl – oznacza polską wersję Serwisuen – oznacza angielską wersję Serwisu
Plik cookie viewed_cookie_policy trwałe Przechowuje informację, o tym że Użytkownik zapoznał się z informacją o wykorzystywaniu plików Cookies w Serwisie. Cookie jest zapisywane w Urządzeniu Użytkownika w momencie kiedy Użytkownik zamknie okienko powiadomienia na temat Cookies.
Plik cookie _utma trwałe plik zapisywany w Urządzeniu Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika
Plik cookie _utmb trwałe odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
Plik cookie _utmc trwałe plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin
Plik cookie _utmz trwałe plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek
Plik cookie PHPSESSID sesyjne sesyjny plik Cookies, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu

Gromadzenie danych

 • Dane gromadzone w dziennikach logów naszych serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów. Znane są nam takie dane, jak:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta,
  • identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • W celach analizy jakości naszego serwisu, korzystamy z usługi Google Analytics, która poprzez pliki Cookies zbiera powyższe dane.
 • Danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.
 • Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikować osobę przeglądającą strony naszych serwisów.
 • Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 • Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.
 • Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm., masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e-mail pod adres sklep@focusgarden.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług

Kontakt

Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres: Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, sklep@focusgarden.pl

Użytkownik Serwisu może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.