Konsekwencje prawne wynikające z kopiowania opisów i zdjęć

Wszystkie zdjęcia naszych produktów są zdjęciami REAL (zostały wykonane przez nas i przedstawiają faktycznie oferowany produkt), a ich wyłącznym właścicielem jest firma Focus Garden sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, KRS: 0000928047, NIP: PL7642696142. Wszystkie zdjęcia oraz opisy podlegają ochronie praw autorskich – w związku z tym zabrania się ich kopiowania, przetwarzania, rozpowszechniania w całości lub w części bez zgody autora. Wykorzystanie opisów i zdjęć bez zgody autora skutkuje naruszeniem praw majątkowych, co wiąże się z koniecznością ich ochrony na drodze postępowania cywilnego. Każde naruszenie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu dochodzenia swoich praw.