Konsekwencje prawne wynikające z kopiowania opisów i zdjęć

Wszystkie zdjęcia naszych produktów są zdjęciami REAL (zostały wykonane przez nas i przedstawiają faktycznie oferowany produkt), a ich wyłącznym właścicielem jest firma FOCUS GARDEN SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Kraszewskiego 10 zarejestrowana w KRS pod nr 0000762196 przez SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 7642696142. Wszystkie zdjęcia oraz opisy podlegają ochronie praw autorskich – w związku z tym zabrania się ich kopiowania, przetwarzania, rozpowszechniania w całości lub w części bez zgody autora. Wykorzystanie opisów i zdjęć bez zgody autora skutkuje naruszeniem praw majątkowych, co wiąże się z koniecznością ich ochrony na drodze postępowania cywilnego. Każde naruszenie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu dochodzenia swoich praw.