GORRRĄCE OKAZJE! DO 40% OSTATNIE SZTUKI! Sprawdź »

Konsekwencje prawne naruszenia prawa własności intelektualnej Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k.

Wszelkie zamieszczone w sklepie internetowym www.focusgarden.pl (dalej: sklep internetowy) treści i materiały stanowią własność prowadzącej sklep spółki Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. Treść wizualna, a w szczególności utwory w postaci zdjęć oraz grafik, prezentowane w domenie sklepu internetowego i jej podstronach, chroniona jest prawem autorskim w Polsce i innych krajach. Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. nie wyraża zgody na rozpowszechnianie i prezentowanie żadnego ze zdjęć prezentowanych na niniejszej stronie internetowej oraz jej podstronach.

Wykorzystanie utworów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, publikowanie ich, udzielanie licencji lub jakakolwiek dystrybucja, czy udostępnienie fragmentu lub całości, wymaga uzyskania po temu zgody spółki Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. Wszelkie wymienione w poprzednim zdaniu czynności dokonane bez pisemnej zgody spółki Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. stanowią przejaw naruszenia jej praw autorskich do utworów zamieszczonych w domenie internetowego. Naruszenie natomiast praw autorskich spółki Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. do utworów zamieszczonych w sklepie internetowym powoduje m.in. obowiązek:
  1. zapłaty spółce wynagrodzenia za bezprawne wykorzystanie praw autorskich;
  2. zapłaty odszkodowania za bezprawne wykorzystanie praw autorskich i wyrządzenie szkód z tego tytułu;
  3. zwrotu wszystkich korzyści uzyskanych dzięki bezprawnemu wykorzystaniu praw autorskich;
  4. złożenia oświadczenia o dokonanym naruszeniu lub złożenia przeprosin z tegoż samego tytułu.

Ponadto, Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. dysponuje prawami wyłącznymi do używania poniższego znaku towarowego „Focus Garden”, zarejestrowanego na podstawie świadectwa ochronnego na znak towarowy nr 293061 z dnia 8 sierpnia 2017 r. Wykorzystanie znaku towarowego Focus Garden bez zgody spółki Focus Garden S. Czajkowski, R. Czajkowski, P. Mrotek Sp.k. powoduje m.in. obowiązek:
  1. zapłaty odszkodowania za wszelkie wynikłe z naruszenia prawa wyłącznego;
  2. zniszczenia wszelkich ruchomości wytworzonych w związku z naruszeniem prawa wyłącznego do znaku;
  3. zwrotu wszystkich korzyści uzyskanych wskutek naruszenia prawa wyłącznego do znaku;
  4. złożenia oświadczenia o dokonanym naruszeniu lub złożenia przeprosin z tegoż samego tytułu.
 
alt